Welkom

Welkom

Rechtsbijstand Nederland biedt eerstelijns juridisch advies aan het midden- en kleinbedrijf.

Rechtsbijstand Nederland biedt eerstelijns juridisch advies aan het midden- en kleinbedrijf. De nadruk ligt daarbij op civiel recht, zoals onder meer verbintenissenrecht en faillissementsrecht. De juristen van Rechtsbijstand Nederland adviseren, bemiddelen of staan u bij in een juridische kwestie, maar hebben als insteek het voorkomen van dure juridische procedures.

Hebt u te maken met een overeenkomst waarbij de verplichtingen door uw klant niet worden nagekomen of bent u het niet eens over de inhoud van een overeenkomst, dan kan Rechtsbijstand Nederland u hierin begeleiden en adviseren. Via bemiddeling voorkomen onze juristen graag dat uw zakelijke relatie met de tegenpartij wordt verstoord. Mocht onze bemiddeling toch geen oplossing bieden, dan kan Rechtsbijstand Nederland voor u overgaan tot gerechtelijke stappen of een incassoprocedure.

Daarnaast biedt Rechtsbijstand Nederland u advies en ondersteuning bij complexe financieel-juridische kwesties, zoals de herstructurering van schuldenlasten, het verkrijgen van financiering en het voorkomen van een faillissement. De doorstart van uw onderneming en het behoudt van werkgelegenheid zijn daarbij ons doel.